ការិយាល័យកណ្ដាល

ក្រុងសិរីសោភ័ណ អាសយដ្ឋានស្ថិតនៅ៖ ផ្ទះលេខ ៦៦៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

០១៥ ៤៨ ០០០០/០៦៩ ៤៦ ១១១១

info@ylpmicrofinanace.com.kh

សាខាស្រុកថ្មពួក

អាសយដ្ឋានស្ថិតនៅ៖ ផ្ទះលេខ២២៥ ផ្លូវជាតិលេខ៥៦A ភូមិផ្សារថ្មី ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

០១៥ ៤៨ ០០០០/០៦៩ ៤៧ ១១១១

info@ylpmicrofinanace.com.kh

សាខាស្រុកវាលវែង

អាសយដ្ឋានស្ថិតនៅ៖ ផ្ទះលេខ១៥៥ ផ្លូវជាតិលេខ ៥៥ ភូមិឯកភាព ឃុំថ្មដា ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់

០១៥ ៤៨ ០០០០/០៦៩ ៤៨ ១១១១

info@ylpmicrofinanace.com.kh